ไอเทมSHOP

Ruby Bracelet // Ares Bracelet
โจม 1 – 80
ยิง 1 – 80
ประชิด 1 – 80

Algea Bracelet
โจม 1 – 80
ยิง 1 – 80
ประชิด 1 – 80
อัตรา 1- 35
หลบ 1 – 35

Thanatos Bracelet of Legend
โจมตี 1-100
ยิง 1 – 100
ประชิด 1 – 100
อัตรา 1- 35
หลบ 1 – 35

Zeus Bracelet of Legend // Ikenga Bracelet of Legend
โจม 1-130
ยิง 1 -130
ประชิด 1 – 130
อัตรา 1 – 40
หลบ 1 – 40

Legendary Iron Bracelet
โจม 1 – 150
ยิง 1 – 150
ประชิด 1 – 150
อัตรา 1 – 50
หลบ 1 – 50
Earrings of Adventurer // Masterpiece Earrings // Knife Pattern Earrings
โจม 1 – 80
ยิง 1 – 80
ประชิด 1 – 80
อัตรา 30
หลบ 30
Knife Pattern Earrings of Legend // Anger Earring of Legend
โจมตี 1-100
ยิง 1 – 100
ประชิด 1 – 100
อัตรา 1- 35
หลบ 1 – 35
Slaughterer Earrings of Legend
โจม 1-130
ยิง 1 -130
ประชิด 1 – 130
อัตรา 1 – 40
หลบ 1 – 40
Executor Earrings of Legend
// Ikanga Earrings of Legend
โจม 1 – 150
ยิง 1 – 150
ประชิด 1 – 150
อัตรา 1 – 50
หลบ 1 – 50
Black Sun Rosary of Legend
โจม 1 – 80
ยิง 1 – 80
ประชิด 1 – 80
อัตรา 30
หลบ 30
Pearl Rosary of Legend
โจม 1 – 80
ยิง 1 – 80
ประชิด 1 – 80
อัตรา 30
หลบ 30
Man Rosary of Legend
โจมตี 1-100
ยิง 1 – 100
ประชิด 1 – 100
อัตรา 1- 30
หลบ 1 – 30
Spirit Rosary of Legend
โจม 1-130
ยิง 1 -130
ประชิด 1 – 130
อัตรา 1 – 40
หลบ 1 – 40
Legendary Defective necklace
โจม 1 – 150
ยิง 1 – 150
ประชิด 1 – 150
อัตรา 1 – 50
หลบ 1 – 50
Legendary Repulsive Necklace
โจม 1 – 150
ยิง 1 – 150
ประชิด 1 – 150
อัตรา 1 – 50
หลบ 1 – 50
Apollo Ring
โจมตี 1-100
ยิง 1 – 100
ประชิด 1 – 100
อัตรา 1- 30
หลบ 1 – 30
Precious Apollo Ring
โจมตี 1-100
ยิง 1 – 100
ประชิด 1 – 100
อัตรา 1- 30
หลบ 1 – 30
Moros Ring of Legend
โจมตี 1-100
ยิง 1 – 100
ประชิด 1 – 100
อัตรา 1- 30
หลบ 1 – 30
Happiness Ring of Legend
จม 1-130
ยิง 1 -130
ประชิด 1 – 130
อัตรา 1 – 40
หลบ 1 – 40
Guardian Ring of Legend
โจม 1-130
ยิง 1 -130
ประชิด 1 – 130
อัตรา 1 – 40
หลบ 1 – 40
Legendary Golden Stone Ring
โจม 1 – 150
ยิง 1 – 150
ประชิด 1 – 150
อัตรา 1 – 50
หลบ 1 – 50
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com